FUSAIOLA DEL VILAR DE VALLS (tortera escrita en ibérico de Valls)

I02886-dib-BIBR00335-1.jpg

fusaiola Vilar de Valls escrit

Imatges extretes de cathalaunia.org

IŔE KEŚTANḾ ATAŔŚU EKIAŔ SINEKUN

                                                BAI BAIBAŔ

IŔE   “pròpia, la teva o verb “tu ets”.

KEŚTANḾ .  Paral·lel: ‘kaśtaun’ “noia, la filadora” basc ‘gazte’ “jove” i ‘aun’ “dona”.

ATAŔŚU. Basc adats “cabellera, grenya”, “manyoc, flocall,  acumulació de fils al teler”

EKIAŔ.  ‘ekiaŕ  “qui fa, domini”. En basc ‘egi” “fer”

SINEGUN. El substrat “seny” ‘seneko, séneca’; ‘sinegun’ “Ple de seny, confiança, coneixement”. Consell, entitat religiosa o política.

BAI BAIBAR. En basc ‘bai’ “és, això és” ‘baibar’ basc ‘baia’ “defectuós, peça no vàlida, de mostra”

Proposta de traducció:

TU ETS LA NOIA DEL FLOCALL DEL DOMINI DEL CONSELL.  PEÇA DEFECTUOSA (DE MOSTRA)”

Jaquemot

Juny 2017

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

ESTELA DE SAGUNT f.11.10

I01953-dib-BIBR00287-1.jpg

Imatges extretes de http://cathalaunia.org  

Transliteració:

OLORTIKIRSBE

ŔIAN : YITIKIRS

ENI : EDERINDU

Segmentació:

OLOR-TIKIRS BEŔIAN YI  TIKIRS- ENI  EDERINDU

Traducció

OLOR-TIKIRS HA MORT, HEUS AQUÍ. TIKIRS-ENI  HA FET ELS FUNERALS

Raonament:

Olor-Tikirs i Tikirs-Eni són noms personals.

B-eŕian “ell ha mort”, ‘b-‘ pronom de tercera persona, ‘eriar’ “mort”, ‘-n’ forma verbal del passat.

‘yi’ final de sentència: “això és, heus aquí”.

‘ederindu’ “ha fet els funerals” basc ‘eden’ “funerals”; ‘-in’ de ‘egin’ ‘du’ passat del verb “haver”.

Juny 2017

Jaquemot

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

AMULET DE CAN GAMBÚS DE SABADELL

amulet de Sabadell

Transliteració

 

                                                                DEŚAILAUŔ

                                                                BEŔSIR+N o BEŔSIRTEBAN

                                                                BITAN

                                                                ASTEBEIBASEBAN

DEŚAILAUŔ BEŔSIRTE BAN BITAN ASTE BEI BASEBAN

Oferiment de Beŕ-Sir a Teś-Ail-auŕ de fer el camí. Ofert amb la unció de Astebei

DEŚ-AIL ‘deś’ “treball esforçat, artístic” en basc ‘dezak’ “esforços de treball”; ‘ail’ “costurera, modista” de ‘ail’ “fil”.

AUŔ “dona per a ser mare”. En basc “ infantar, nen”.

BEŔ-SIR-TE. Acció que fa ‘Beŕsir’. Beŕ “distingit”. La forma ‘bere’; ‘bertze’ basca. Pronom de tercera persona singular i derivats “d’ell, seu, seva, propi, independent, per ell mateix, distingit, especial, adornat”.  Sir “plàcid”,  basc ‘sirats’ “plaer”.

BAN “donació, oferiment” de “donar, dedicar, col·locar”. Basc ‘eman’.

BITAN “fer camí, guiar-se, viure”, escrit en el plom del Solaig (Castelló). En basc ‘bide’ “camí”, ‘-tan’ sufix verbal. Denota “anar a fer una cosa”.

ASTE. Deïtat.  En basc ‘aste’ “període de temps, setmana”, ‘asti’ “temps lliure”. Surt escrit en làpides amb caràcters llatins ‘Astedumae’ i ‘Asterdumari’, noms personals. Coincideix amb la deessa Astarté.

BEI. En basc ‘Beiraupen’ és “eternitat, vivent”. ‘behi’ “temps, vegada”. “Temps etern, per sempre”, surt en els ploms de Castelló i d’Orlell a la Vall d’Uixó. ‘Aste beike’, ‘Auŕ Uni beike’, ‘Uni beike’. ‘Uni’ és una deessa etrusca.

BAS-E surt també a ‘basetebina’, ‘dusbanbase’ i ‘baserte’ a Llíria i ‘erbatebanbase’ a Err de la Cerdanya. En basc ‘basitu’ “unció, ungir, untar”, Sufix ‘-e’ preposició.

 

Jaquemot

Juny 2017

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

PLOM DE LA NECRÒPOLIS DE LES CORTS D’EMPÚRIES (plomo escrito en ibérico en Les Corts de Ampurias)

Les Corts Empúries

Necròpolis Empúries calc

Imatges extretes de http://cathalaunia.org

Lakeŕ és un nom comú i personal. L’arrel ‘la-’ indica “terra”; ‘-ke + ŕ’ sufix de pluralitat i possessiu: “de la terra, gent, companys”.

‘Eiar’ ‘eriar’ en altres escrits, en basc ‘eri’ “mort”.

‘Tuŕba’ “turma, exèrcit”.

“Companys morts de la turma, Baise-Bilos; Belez-Taban; Ordin-Belez(?) en atenció”.

Baise-Bilos és nom bimembre de persona. Baise “íntim/a”. En basc ‘baita’ “a sí mateix, en un mateix” i Bilos “persona que porta braçalet, insígnia de poder”. De “virolla, virar, rodó” en basc ‘bil’ en castellà “vilo”.

Belez-Taban també és un nom personal. ‘Belez’ “Pertanyent als cap, dirigents” i ‘Taban’ del substrat  “taba” “sarment, vinya”.

Del següent nom de persona només tenim l’inici: ‘Ordin?- -’ i un sufix ‘-re’ que farien referència a l’altra part del nom.

en Possessiu personal: ‘atilar’ de les persones anteriors.

 Atilar ‘adigarri’ “explicació”; ‘aderallu’ “maó, placa”; “placa d’atenció”

Antoni Jaquemot

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

ÒSTRACON DE PONTÓS (ostracon escrito en ibérico de Pontós)

ÒSTRACON DE PONTÓS

Imatges extretes de http://cathalaunia.org  

 

BELGITIBAŚ

LAUŔSUTUBIN

ALUŔTILEIS

ALOTIKEŔEI

 “Quatre tupins de mel dels camps dels Belgitibaś

per als Alotiker”

Raonament:

LAUŔ “quatre”. En basc ‘lau( r)’
-SU “sufix de quantitat”.
TUMIN,TUBIN o TUPIN. Substrat “topí, olla petita”

ALUŔTI  basc ‘alo / alor /alur’ “camp conreat”; ‘-ti’ plural.

LEIS “mel” en basc ‘(l)ezti’; ‘lezor’ “vespa”.

‘-EI’ “per als”

Noms:

BELGITIBAŚ “Guanyadors del front” En basc ‘bel’ !cap”; ‘erabazi’ “fer guanyar”
ALOTIKEŔ “Treballadors del camp”. ‘ker’ “destre”.

Juny 2017

Jaquemot

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

FUSAIOLA SANT JULIÀ DE RAMIS (tortera escrita en ibero)

FUSAIOLA RAMIS

Imatges extretes de http://cathalaunia.org  

KAZTAUM BAN YI : OṘO IKA OIR

“DEDICACIÓ A LA FILADORA, HEUS AQUÍ.  TEIXEIX  CABELL DE  CAVALL”

Raonament:

‘kaztaum’ en basc ‘gazte’ “jove” ‘aun’ “dona” “servidora”, tractant-se d’un teler, una filadora.

‘ban’ “donació, dedicació”

‘ńi’ “Heus aquí, això és”

‘Oŕo’ “cavall” basc ‘orots’ “animal mascle”. Nom que apareix en dibuixos de ceràmica ibèrica de cavalls.

‘ika’  basc ‘ika‘ “pèl del templa que cau sobre la galta”

‘oir’ en basc ‘eho’ “teixir, moldre, pegar (‘jo’)”. Equival a “treballar, fer una feina”

Juny 2017

Jaquemot

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

PLOM M.L.H. C2.5. ULLASTRET (plomo escrito en ibero de Ullastret)

PLOM M.L.H. C2.5. ULLASTRETUNIBELO

Imatges extretes de Cathalaunia.org

UNIBELO

BAITAŚ : TELA

KORO IKER

TORTINAR

Segmentació:

UNI-BELO BAITAŚ TELA KORO IKER TOR TINAR

“A casa d’Uni-Belo es diu que una coberta flotant equival a una tina”

(Els fenicis utilitzaven una mena de tines flotants per permetre eliminar completament els pòsits per decantació de l’oli que flota per damunt)

Raonament:
Uni-Belo. Nom personal
‘Baita-ś’ “a casa de, a can”, “segons”, “pel que fa”
‘Tela’ en basc ‘dela’ “és, es diu que”
‘Koro’. Paral•lels: ‘koroto’, ‘koroiekers’. Substrat “gorro” “cobert”
‘Iker’. En basc ‘igeri’ “nedar, flotar”.
‘Tor’ “valor, equivalència”

‘tin’ substrat “tina””.
‘ar’ “això és, heus aquí”

Juny 2017

A. Jaquemot

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari