PLOM DE LA NECRÒPOLIS DE LES CORTS D’EMPÚRIES

Les Corts Empúries

Necròpolis Empúries calc

Lakeŕ és un nom comú i personal. L’arrel ‘la-’ indica “terra”; ‘-ke + ŕ’ sufix de pluralitat i possessiu: “de la terra, gent, companys”.

‘Eiar’ ‘eriar’ en altres escrits, en basc ‘eri’ “mort”.

‘Tuŕba’ “turma, exèrcit (romà)”.

“Companys morts de la turma, Baise-Bilos; Belez-Taban; Ordin-Belez(?) en atenció”.

Baise-Bilos és nom bimembre de persona. Baise “íntim/a”. En basc ‘baita’ “a sí mateix, en un mateix” i Bilos “persona que porta braçalet, insígnia de poder”. De “virolla, virar, rodó” en basc ‘bil’ en castellà “vilo”.

Belez-Taban també és un nom personal. ‘Belez’ “Pertanyent als cap, dirigents” i ‘Taban’ del substrat  “taba” “sarment, vinya”.

Del següent nom de persona només tenim l’inici: ‘Ordin?- -’ i un sufix ‘-re’ que faria referència a l’altre part del nom.

en Possessiu personal: ‘atilar’ de les persones anteriors.

 Atilar ‘adigarri’ basc “explicació”; ‘aderallu’ “maó, placa”; “placa d’atenció”

Juny 2017

Jaquemot

 

 

Anuncis